Velkommen

Hjemmeside for grundejerforeningen Sølodden i Måløv, Ballerup Kommune.

vignet

Bestyrelsen

Bestyrelse for grundejerforeningen Sølodden

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsens sammensætning

Klaus Hansen (formand)

Sølodden 79, 2760 Måløv

Connie Brunsgård (næstformand)

Sølodden 41

Klavs Vedel (kasserer)

Sølodden 81

Henrik Thrane

Sølodden 91

Jesper Nørmølle

Sølodden 61

 

Suppleant:

Christian Visby

Sølodden 77

 

Grundejerforeningens repræsentant i Fællesgrundejerforeningen: Findes i grundejerforeningens bestyrelse

 

Webmaster (ikke medlem af bestyrelsen)

Filip Skjerning, Sølodden 27

Elektronisk post