Velkommen

Hjemmeside for grundejerforeningen Sølodden i Måløv, Ballerup Kommune.

vignet

Bestyrelsen

Bestyrelse for grundejerforeningen Sølodden

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsens sammensætning

Klaus Hansen (formand)

Sølodden 79, 2760 Måløv

Henrik Elbæk (næstformand)

Sølodden 43

Henrik Kofoed (kasserer)

Sølodden 65

Connie Brunsgård

Sølodden 41

Christian Visby

Sølodden 77

 

Grundejerforeningens repræsentant i Fællesgrundejerforeningen: Findes i grundejerforeningens bestyrelse

 

Webmaster (ikke medlem af bestyrelsen)

Filip Skjerning, Sølodden 27

Elektronisk post