Velkommen

Hjemmeside for grundejerforeningen Sølodden i Måløv, Ballerup Kommune.

vignet

Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2020 (pdf)
- Bilag om delebil (pdf)

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2019 (pdf)

Referat fra generalforsamling 2019 (pdf)

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018 (samlet pdf incl. bilag)

Referat fra generalforsamling 2018
- Powerpoint fra generalforsamlingen (fylder 18 MB)

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2017 (pdf)
- bilag 1: Fuldmagt (pdf)
- bilag 2: Regnskab 2016 og budget 2017 (pdf)
- bilag 3: Foreningens vedtægter (pdf)

Referat fra generalforsamling 2017 (pdf)

Generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016 (pdf)
- bilag 1: Fuldmagt (pdf)
- bilag 2: Regnskab 2015 og budget 2016 (pdf)

Referat fra generalforsamling 2016 (pdf)

Generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015 (pdf)

Bilag 1: Fuldmagt (pdf)
Bilag 2: Belysning (pdf)
Bilag 3: Regnskab 2014 (pdf)
Bilag 4: Budgetforslag 2015 (pdf)
Bilag 5: FGF Regnskab 2013-2014 (pdf)
- Bilag 6: FGF Budget 2014-2015 (pdf)

Referat generalforsamling 2015 (pdf)

Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling 2014 (pdf)

Indkaldelse til generalforsamling 2014 (pdf)

Bilag: Regnskab 2013 (pdf) 
Bilag: Budgetforslag 2014 (pdf) 
- Bilag: Stiprojekt-forslag fra Fællesgrundejerforeningen (pdf)

Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamling 2013 (pdf)

Indkaldelse til generalforsamling 2013 (pdf)

- Bilag: Regnskab 2012 (pdf)
- Bilag: Budgetforslag 2013 (pdf)
- Bilag: Oprensning af søerne (pdf)
 

Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamling 2012 (pdf)

Indkaldelse til generalforsamling 2012 (pdf)

Bilag: Regnskab 2011 (pdf) 
Bilag: Budgetforslag 2012 (pdf) 
- Bilag: Forslag til vedtægter for GF Sølodden (pdf)